/ 6 نظر / 14 بازدید
طرلان

سلام مارتین خوبی؟ کارم اماده است؟ اگه اماده شده بیا تو خصوصی وبم این ادرس وبمه 1070ya.blogfa.com بانام اینجا همه چی درهمه ممنون♥

اولین و آخرین همسفر عشق

چند وقتی است که خسته ام! دلم هوای روز تعطیل کرده است... شاید نیاز باشد برای تعمیر دلم کاری بکنم! شاید دیوار های آن فرسوده شده باشد... دیگر فضای آن طاقت غوغا ندارد... .. آری، تا اطلاع ثانوی دِلمان تعطیل است.... ========================= وب زیبایی داری به ما هم سر بزن خوشحال میشیم قدم رو چشامون بزاری

محمد

سلام . . وبت خیلی خیلی خیلی قشنگه . . ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک میکنی؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ

راضیه تعقلی

[من نبودم] سلام دوست خوبم به وب منم بیا وبت خیلی عالیه

سلنا

سلام وبلاگتون عالیه ممنون بابت تمامی کد ها اگه میشه لطفا کد اهنگ سلنا گومز برای بلاگفا رو هم بزارید ممنون میشم لطفا بزارید خواهش میکنم[لبخند]