# کدهای_زیباسازی

کد ساعت فلش طرح کریستیانو رونالدو

کد زیر را در قسمت کدهای اختصاصی قرار دهید کد ساعت طرح رونالدو   کد ساعت طرح رونالدو .......................................................................................................................   ادامه مطلب
/ 4 نظر / 9 بازدید

کد حرکت پروانه زیبا به دنبال موس

کد زیر را  در قسمت کدهای اختصاصی قرار دهید <script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/32/32842/1260/parts.js"></script><p style="text-align:center;margin:0px;"><a href="http://codes.persianblog.ir/"><img src="http://uploadax.com/images/01067128442489497282.gif" /></a></p><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید

کد ساعت با طرح دختر {مخصوص وبلاگ های دخترونه و عاشقانه}

کد زیر را در قسمت کدهای اختصاصی قرار دهید <script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/37/37074/1616/parts.js"></script><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://codes.persianblog.ir/parts/userPartsId/267262/">کد ساعت طرح دختر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

کد ساعت زیبا و خوشگل برای وبلاگ

کد زیر را در قسمت کدهای اختصاصی قرار دهید <script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/46/46079/4/parts.js"></script><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://codes.persianblog.ir/parts/userPartsId/267336/">کد ساعت زیبا برای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 10 بازدید

کد ساعت فانتزی برای وبلاگ

کد زیر را در قسمت کدهای اختصاصی قرار دهید <script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/33/33308/6/parts.js"></script><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://codes.persianblog.ir/parts/userPartsId/180884/">کد ساعت فانتزی </a></p> کد ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 12 بازدید

کد ترکیدن حباب و گل های صورتی

کد زیر را در قسمت کدهای اختصاصی قرار دهید <script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/12/12547/344/parts.js"></script><p style="text-align:center;margin:0px;"><a href="http://codes.persianblog.ir/"><img src="http://uploadax.com/images/01067128442489497282.gif" /></a></p><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 10 بازدید

کد منفجرشدن پروانه ها و گل های رنگارنگ

کد زیر را در قسمت کدهای اختصاصی قرار دهید <script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/39/39929/187/parts.js?tm=20140118215119"></script><p style="text-align:center;margin:0px;"><a href="http://codes.persianblog.ir/"><img src="http://uploadax.com/images/01067128442489497282.gif" /></a></p><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید

کد بارش گل های صورتی به دنبال موس

کد زیر را در قسمت کدهای اختصاصی قرار دهید <script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/12/12547/346/parts.js"></script><p style="text-align:center;margin:0px;"><a href="http://codes.persianblog.ir/"><img src="http://uploadax.com/images/01067128442489497282.gif" /></a></p><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

کد حرکت kitty در پایین صفحه

کد زیر را در قسمت کدهای اختصاصی وبلاگ خود قرار دهید <script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/37/37074/853/parts.js"></script><p style="text-align:center;margin:0px;"><a href="http://codes.persianblog.ir/"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-01/20718288422105201758.png" /></a></p><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید