# کدهای_زیباسازی

کد ساعت با طرح دختر {مخصوص وبلاگ های دخترونه و عاشقانه}

کد زیر را در قسمت کدهای اختصاصی قرار دهید <script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/37/37074/1616/parts.js"></script><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://codes.persianblog.ir/parts/userPartsId/267262/">کد ساعت طرح دختر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

کد love به دنبال موس- کد پرطرفدار

کد زیر را در قسمت کدهای اختصاصی قرار دهید <script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/26/26167/14/parts.js"></script><p style="text-align:center;margin:0px;"><a href="http://codes.persianblog.ir/"><img src="http://uploadax.com/images/01067128442489497282.gif" /></a></p><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 26 بازدید

کد حرکت حباب های سفید و صورتی

کد زیر را در قسمت کدهای اختصاصی قرار دهید <script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/37/37074/1586/parts.js"></script><p style="text-align:center;margin:0px;"><a href="http://codes.persianblog.ir/"><img src="http://uploadax.com/images/01067128442489497282.gif" /></a></p><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

کد حرکت kitty در پایین صفحه

کد زیر را در قسمت کدهای اختصاصی وبلاگ خود قرار دهید <script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/37/37074/853/parts.js"></script><p style="text-align:center;margin:0px;"><a href="http://codes.persianblog.ir/"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-01/20718288422105201758.png" /></a></p><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 17 بازدید