کد کیتی به دنبال موس

کد زیر را در قسمت کدهای اختصاصی قرار دهید

<script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/42/42708/7/parts.js"></script><p style="text-align:center;margin:0px;"><a href="http://codes.persianblog.ir/"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-01/20718288422105201758.png" /></a></p><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://codes.persianblog.ir/parts/userPartsId/243800/">کد کیتی به دنبال موس</a></p>

کد کیتی به دنبال موس

/ 0 نظر / 44 بازدید